Nabídka suportové brusky HERKULES

Suportová bruska Herkules je přídavné zařízení k univerzálním hrotovým soustruhům. Je vybavena
příslušenstvím pro vnější a vnitřní broušení. Svojí konstrukcí rozšiřuje možnosti využití
soustružnických operací o operace brousící při jednom upnutí obráběné součásti.
Provedení brusky umožňuje nastavení pro pravostranné i levostranné broušení požadované součásti
a její plochy.
Základ suportové brusky tvoří pevný aluminiový odlitek. Pohon brusného vřetena zajišťuje třífázový
motor s řemenicí. Brusné vřeteno je uložené v držáku vřetena a nastavitelné. Suportovou brusku lze
nastavit dle velikosti obráběných ploch a soustruhu, což umožňuje přesné obrábění součásti.

Dokument ve formátu PDF: Suportová-bruska-562

 

Suportová bruska Herkules