UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady SN 710 SA

sn_710

Možnosti užití


Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se rovněž velmi dobře hodí do údržbářských provozů a nástrojáren.
Z technologického hlediska lze stroje SN 32 využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě. Velké vrtání vřetene zdůrazňuje tuhost konstrukce a umožňuje obrábět součásti upnuté mezi hroty až do hmotnosti 130 kg, což u této
velikosti soustruhů nebývá běžné.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrování.

Hlavní parametry

Parametr M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 720
Oběžný průměr nad suportem mm 430
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 960
Vrtání vřetene mm 77
Vnitřní kužel   Metrický 90
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 10-1600 / 18
Vzdálenost mezi hroty (VH) mm 1500-2000-3000-4000
Zdvih příčného suportu mm 400
Zdvih nožového suportu mm 180
Rychloposuv podélný / příčný mm.min. 3000 / 1500
Výkon hlavního motoru kW 7,5
Průměr / zdvih pinoly koníku mm 90 / 240
Hmotnost stroje podle VH kg 3100-3300-3650-3950

 

Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem
opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 300 mm. Pod ložem mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém válečkovém ložisku NNK a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem. Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí ozubených řemenů. Zastavení vřetene je prováděno hydraulicky odbrzďovanou lamelovou brzdou. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B8. Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost D8.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínových řemenů. . Motor je umístěn v zadní části levé podpěrné nohy stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru. Je připevněná k loži pod vřeteníkem Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Šest stupňů otáček převodové skříně se nastavuje na vřeteníku přes řetězový převod. Lamelové spojky se nastavují přes otvor v zadní stěně převodovky. K řazení převodových stupňů slouží soustava 3 pák umístěných na čelní straně vřeteníku. Posuvy jsou ovládány pákami na přední stěně převodovky.

SUPORTOVÁ SKŘÍŇ
Saně slouží k realizaci mechanického posuvu suportů. Ruční posuv se provádí kolečkem vybaveným noniusem s min. rozlišovací hodnotou posuvu 0, 1 mm. Strojní posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru, přičemž při přetížení (nebo dotyku s narážkou) se posunový mechanismus vypne a saně se vrací do výchozí (nulové) polohy. Pohybem páky vlevo nebo vpravo se ovládá podélný posuv, pohybem páky nahoru a dolů se ovládá příčný posuv. Mazání suportové skříně je automatické. Má vlastní oběhové čerpadlo, které se zapíná jen při otáčení tažné tyče.

ZÁVITOVÁ SKŘÍŇ
Pákou v levé horní části přední stěny závitové skříně volíme typ závitu (metrický nebo palcový). Velikost posuvů nebo stoupání nastavujeme pákou v levé dolní části skříně a pákou v prostření části skříně. Páka v pravé dolní části závitové skříně slouží k přepínání náhonu na tažnou hřídel nebo vodící šroub.

RYCHLOPOSUV
Elektrický motor rychloposuvu je umístěn pod krytem na pravé straně saní. K jeho spuštění se používá tlačítko na přední straně suportu. Směr pohybu příčného nebo podélného suportu je předvolen směrovou pákou na v levé přední části suportu.

SUPORTY
Suporty mohou být vybaveny buď otočnou čtyřbokou hlavou nebo (za příplatek na zvláštní požadavek) nožovým suportem s rychloupínací hlavou typu Multifix nebo čtyřbokou otočnou revolverovou hlavou ALGRA Příčný pohyb suportu lze ovládat buď strojně pomocí otočení páky saní ve směru požadovaného posuvu, nebo ručním kolečkem s noniusem. Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem s noniusem. Vůli ve vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán ručně kolečkem. Mazání vodících ploch suportů a vodícího šroubu je ztrátového typu. Je připojené na oběhové čerpadlo mazání suportové skříně. Množství mazacího oleje je závislé na délce časového intervalu stisknutí tlačítka centrálního mazání.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí vačky. Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna u pravé opěrné nohy pod nádobou na třísky. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu. Čerpadlo je ovládáno spínačem a průchod kapaliny ventilem na výpustní trubce.

Zvláštní příslušenství

V0710041 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR.250 DIN B8
V0767092 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 250 CAM. D8
V0710026 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 315 DIN B8
V0720454 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 315 CAM. D8
V0767004 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 400 DIN B8
V3118302 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 250 DIN B8
V0729028 Š-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 DIN B8
V0720450 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 CAM D8
V0729001 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 250 DIN B8
V3430021 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR.315 CAM. D8
V0729082 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 DIN B8
V3120682 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR.250 CAM D8
V0725053 4-ČELISŤ UPÍN. DESKA PR.710 DIN B8
V0725525 4-ČELISŤ. UPÍN. DESKA PR. 710 CAM. D8
V0727027 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ 710 DIN B8
V0727272 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ 710 CAM. D8
V0734053 ZADNÍ NOŽOVÝ DRŽÁK SN 710
V7137001 KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SN 710
V0754003 OPĚRKA PEVNÁ ZVĚTŠENÁ SN 710 180-320
V0757002 OPĚRKA PEVNÁ SN 710 12-180
V0758002 OPĚRKA POHYBLIVÁ SN 710 12-180
V0760004/000002 PODÉLNÁ MIKRONARÁŽKA METR. SN 710
V0760004/000003 PODÉLNÁ MIKRONARÁŽKA PALC. SN 710
V0876001/000001 PŘÍČNÁ MIKRONARÁŽKA METR. SN 710
V0876001/000002 PŘÍČNÁ MIKRONARÁŽKA PALC. SN 710
V6848001/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 710 METR.
VO860051/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 710 PALC.
V3475045 VAL. VLOŽKA ZVĚTŠ. OPĚRKY SN 710
V3521009 VAL. VLOŽKA PEVNÉ OPĚRKY SN 710
V7124001/000001 ZAŘÍZENÍ PRO PŘENÁŠENÍ STROJE
V7152001 VLEK KONÍKU
V7165620 KRYT HLADKÉ UPÍN. DESKY PR.710 B8, D8
V7165650 KRYT 4-ČELISŤ. UPÍN. DESKY PR. 710 B8, D8
V6865220 KRYT SKLÍČIDLA PR. 250 B8, D8
V6865200 KRYT SKLÍČIDLA PR. 315 B8, D8
V7165250 KRYT SKLÍČIDLA PR. 400 B8, D8
M67100052 OTOČNÝ HROT MK 5
Provedení se zvětšeným vrtáním vřetene PR 105 mm
V4200155 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 315 DIN B11
   
V7129080 PŘÍRUBA SKOÍČIDLA PR.315 CAM. D11
V3473150 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR.400 DIN B11
V7129100 PŘÍRUBA SKLÍČIDLA PR. 400 CAM D 11
V3473406 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 400 DIN B11
V7129030 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 400 CAM D11
V3430101 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 DIN B11
V3430120 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 CAM D11
V7129001 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 CAM D11
V3430102 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 DIN B11
V3433405 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 400 DIN B11
V7129060 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 400 CAM D11
V7125001 4-ČELISŤ UPÍN. DESKA PR.670 DIN B11
V7127001 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ 710 DIN B11
V7127051 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ 710 CAM D11
V7165800 KRYT HLADKÉ UPÍN. DESKY PR.710 B11, D11
V3454650 KRYT 4-ČELISŤ. UPÍN. DESKY PR.670 B11, D11
V3454450 KRYT SKLÍČIDLA PR. 400 B11, D11
V3454350 KRYT SKLÍČIDLA PR. 315 B11, D11
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D 8
  CAMLOCK D11 vrtání 105 mm
  DIN B 11 vrtání 105 mm
  HLAVNÍ MOTOR 11 KW

Poptávka