UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady SN 32

SN32-standard

Možnosti užití


Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se rovněž velmi dobře hodí do údržbářských provozů a nástrojáren.
Z technologického hlediska lze stroje SN 32 využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě. Velké vrtání vřetene zdůrazňuje tuhost konstrukce a umožňuje obrábět součásti upnuté mezi hroty až do hmotnosti 130 kg, což u této
velikosti soustruhů nebývá běžné.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrování.

Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem
opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 230 mm. Pod ložem mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém ložisku NNK a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem. Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí spojky. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B6. Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost D6.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínového řemenu. . Motor je umístěn v přední části stroje a je opatřen krytem.

Hlavní parametry

Hlavní parametry stroje:

Parametr M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 330
Oběžný průměr nad suportem mm 168
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 520
Vrtání vřetene mm 52
Vnitřní kužel   Morse 6
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 14-2500 / 16
Vzdálenost mezi hroty (VH)  mm 750 – 1000
Zdvih příčného suportu  mm 250
Zdvih nožového suportu  mm 140
Podélné /příčné posuvy mm.ot-1 0,025-3,2/0,012-1,6
Výkon hlavního motoru  kW 4,0
Průměr / zdvih  pinoly koníku  mm 70 / 180
Hmotnost stroje podle VH  kg 1540- 1620

Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem
opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 230 mm. Pod ložem
mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub
a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována
k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém ložisku NNK
a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem.
Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí spojky. Čelní konec vřetene
je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu
nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B6.
Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost
D6.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínového řemenu. . Motor
je umístěn v přední části stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru, který je spojen se zadní stěnou lože
a přišroubován ke vřeteníku. Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Přepínání 16 rychlostí
je snadné a je prováděno pomocí 4 pák . Dvě páky jsou umístěny na vrchní straně vřeteníku
a ovládají ovládá ozubeného dvoukolí. Další dvě páky jsou umístěny na přední straně převodovky.
Posuvy jsou ovládány pákami na přední stěně převodovky.

ZÁVITOVÁ SKŘÍŇ
Je samostatný montážní celek připevněný na loži. Má univerzální řešení jak pro metrické,
tak
palcové závity. Typ závitu volíme pákou na vrchní stěně skříně, zatímco velikost posuvů
nebo stoupání závitu nastavujeme pákou v levé přední části skříně a souběžně centrálně umístěnou
pákou na přední stěně závitové skříně podle tabulky umístěné na vřeteníku. Náhon vodícího
šroubu je ovládán pákou umístěnou v pravé přední části skříně. Vodící šroub je chráněn proti
přetížený střihovým kolíkem. Po jeho přestřižení se přeruší spojení mezi vodícím šroubem a
závitovou skříní.

SUPORTOVÁ SKŘÍŇ
Suportová skříň je uzavřený celek skříňového tvaru a slouží k realizaci mechanického
posuvu suportů. Ruční posuv se provádí kolečkem vybaveným noniusem s min. rozlišovací hodnotou
posuvu 0, 1 mm. Strojní podélný posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru (doleva
nebo doprava), zatímco příčný posuv (nahoru a dolu). Při přetížení (nebo při dotyku s narážkou)
se posunový mechanismus vypne a páka se vrací do výchozí (nulové) polohy. Matice se zapíná
ruční pákou na přední stěně suportové skříně. Posuv se nedá zapínat současně se zapnutím náhonu
vodícího šroubu.

SUPORTY
Suporty mohou být vybaveny otočnou čtyřbokou hlavou nebo americkým držákem. Příčný pohyb
suportu lze ovládat buď strojně pomocí otočení páky saní ve směru požadovaného posuvu, nebo
ručním kolečkem s noniusem. Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem s noniusem. Vůli ve
vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán
ručně kolečkem. Hlavní části suportů jsou mazány centrálně.
Pístové čerpadlo se zapíná při otáčení vodícího hřídele. Přes rozvody se mazací olej
dostává do ručního dávkovače. Stisknutím dávkovače se mažou všechny nejdůležitější místa na suportech
a na podélných vodících plochách.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí ekcentru.
Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna u přední opěrné nohy pod nádobou na třísky.
Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu.
Čerpadlo je ovládáno spínačem a průchod kapaliny ventilem na výpustní trubce.

Zvláštní příslušenství

 
V5752002 OPĚRKA PEVNÁ. SN 3210-115
V5753003 OPĚRKA POHYVLIVÁ SN 32 10-115
VO810073 PŘÍRUBA PR. 200 B6
VO810125 PŘÍRUBA PR. 250 B6
VO820351 PŘÍRUBA PR. 200 D6
VO816800/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY  SPODNÍ M
VO816800/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SPODNÍ P
V5725002 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 320 DIN B6
V5720102 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 320 CAM D6
V5727001 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 320 DIN B6
V5720201 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 320 CAM D6
VO829000 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 B6
VO820350 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 D6
VO830000 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 B6
V5734004 ZADNÍ NOŽOVÝ DRŽÁK SN 32
V5737001 KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SN 32
VO860002/000003 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. Metr.
VO860002/000002 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. Palc.
VO860051/000003 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. metrická CE
VO860051/000002 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. palcová CE
VO863000 SADA KOTEVNÍCH ŠROUBŮ 0863000 (6 KS)
V3026001/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 32 METR.
V3026001/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 32 PALC.
V3029020 VALIVÁ VLOŽKA 30
V5751201 KRYT SKLÍČIDLA SN 32 Ex.
M36501315 MAZACÍ LIS TYP 03 125
M67100052 OTOČNÝ HROT MK 5
2 osá indikace LIMAT vč. odměřování  (750 / 1000)  
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D 6

 

Poptávka