UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady 50 C

SN50

Možnosti užití


Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se rovněž velmi dobře hodí do údržbářských provozů a nástrojáren.
Z technologického hlediska lze stroje SN 50C využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrováním.

Parametr M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 500
Oběžný průměr nad suportem mm 270
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 700
Vrtání vřetene mm 52
Vnitřní kužel   Morse 6
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 22-2000 / 12
Vzdálenost mezi hroty (VH) mm 1000 – 1500 – 2000
Zdvih příčného suportu mm 300
Zdvih nožového suportu mm 140
Rychloposuv podélný / příčný mm.min. 3000 / 1500
Výkon hlavního motoru kW 5,5
Průměr / zdvih pinoly koníku mm 70 / 180
Hmotnost stroje podle VH kg 1685- 1785 – 1890

 

Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 230 mm. Pod ložem mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém ložisku NNK a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem. Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí spojky. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B6. Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost D6.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínového řemenu. . Motor je umístěn v přední části stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru, který je spojen se zadní stěnou lože a přišroubován ke vřeteníku. Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Přepínání 12 rychlostí je snadné a je prováděno pomocí 3 pák . Páka na vrchní straně vřeteníku ovládá přesouvač ozubeného dvoukolí. Další dvě páky jsou umístěny na přední straně převodovky. Jedna z nich ovládá přesouvač ozubeného trojkolí. Posuvy jsou ovládány pákami na přední stěně převodovky.

SANĚ
Saně slouží k realizaci mechanického posuvu suportů. Ruční posuv se provádí kolečkem vybaveným noniusem s min. rozlišovací hodnotou posuvu 0, 1 mm. Strojní posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru, přičemž při přetížení (nebo dotyku s narážkou) se posunový mechanismus vypne a saně se vrací do výchozí (nulové) polohy. Pohybem páky vlevo nebo vpravo se ovládá podélný posuv, pohybem páky nahoru a dolů se ovládá příčný posuv.

RYCHLOPOSUV
Elektrický motor rychloposuvu je umístěn pod krytem na pravé straně saní. Z bezpečnostních důvodů je rychloposuv v provozu pouze při pohybu vřetena a když se vodící hřídel saní otáčí ve směru k obsluze stroje.

SUPORTY
Suporty mohou být vybaveny otočnou čtyřbokou hlavou nebo americkým držákem. Příčný pohyb suportu lze ovládat buď strojně pomocí otočení páky saní ve směru požadovaného posuvu, nebo ručním kolečkem s noniusem. Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem s noniusem. Vůli ve vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán ručně kolečkem. Hlavní části suportů jsou mazány centrálně.
Pístové čerpadlo se zapíná při otáčení vodícího hřídele. Přes rozvody se mazací olej dostává do ručního dávkovače. Stisknutím dávkovače se mažou všechny nejdůležitější místa na suportech a na podélných vodících plochách.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí excentru. Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna u přední opěrné nohy pod nádobou na třísky.
Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu.
Čerpadlo je ovládáno spínačem a průchod kapaliny ventilem na výpustní trubce.

Zvláštní příslušenství

VO852108 OPĚRKA PEVNÁ. SN 50 10-115
VO853108 OPĚRKA POHYVLIVÁ SN 50 10-115
VO874200 OPĚRKA PEVNÁ ZVĚTŠENÁ SN 50 110-250
VO810073 PŘÍRUBA PR. 200 B6
VO820351 PŘÍRUBA PR. 200 D6
VO810125 PŘÍRUBA PR. 250 B6
VO820374 PŘÍRUBA PR. 250 D6
VO867149 PŘÍRUBA PR. 315 B6
VO816800/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY SPODNÍ M
VO816800/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SPODNÍ P
VO825110 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 500 DIN B6
VO825596 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 500 CAM D6
VO827055 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 500 DIN
VO827218 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 500 CAM
VO829000 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 B6
VO820350 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 D6
VO829029 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B6
VO820370 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D6
VO830000 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 B6
VO830032 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B6
VO820354 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 200 D6
VO830029 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D6
VO834053 ZADNÍ NOŽOVÝ DRŽÁK SN 50
VO837004 KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SN 50
VO844001/000001 SUPORTOVÁ BRUSKA
VO860002/000001 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. M
VO860002/000002 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. P
VO860051/000001 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. metrická CE
VO860051/000002 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. palcová CE
VO876001/000001 MIKRONARÁŽKA PŘÍČNÁ metr.
VO876001/000002 MIKRONARÁŽKA PŘÍČNÁ palc.
VO863000 KOTEVNÍ ŠROUB 0863000 (6 ks)
V3026001/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 32 METR.
V3026001/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 32 PALC.
V3029020 VALIVÁ VLOŽKA 30
VO854053/000001 KRYT SKLÍČIDLA PR. 250
VO854500 KRYT 4-ČELISŤ. A HLADKÉ UPÍN. DESKY PR.500
M36501315 MAZACÍ LIS TYP 03 125
M67100052 OTOČNÝ HROT MK 5
   
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D 6

 

Poptávka