UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady SUI 80

SUI 80
Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se rovněž velmi dobře hodí do údržbářských provozů a nástrojáren.

Možnosti užití

Z technologického hlediska lze stroje SN 32 využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě. Velké vrtání vřetene zdůrazňuje tuhost kon strukce a umožňuje obrábět součásti upnuté mezi hroty až do hmotnosti 130 kg, což u této
velikosti soustruhů nebývá běžné.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrování.

Hlavní parametry

Parametr M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 800
Oběžný průměr nad suportem mm 520
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 870
Vrtání vřetene mm 71 (92)
Vnitřní kužel   Metrický 80 (100)
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 11,2-1800 /18
(14-1400 /17)
Vzdálenost mezi hroty (VH) mm 1500-2000-3000-4000
6000-8000
Zdvih příčného suportu mm 440
Zdvih nožového suportu mm 195
Rychloposuv podélný / příčný mm.min. 4800 / 2400
Výkon hlavního motoru kW 15,0
Průměr / zdvih pinoly koníku mm 110 / 210
Hmotnost stroje podle VH kg 5200 – 8700

 

Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Lože je žebrované litinové konstrukce a spočívá na masivním podstavci. V prostoru mezi ložem a podstavcem je na lištách výsuvně uložena mísa na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni.V tělese vřeteníku je uloženo vřeteno, přesouvací mechanismus pro řazení otáček a řazení náhonu na posuvy a řezání závitů a rozvod mazání. Vřeteno je uloženo v přední části ve dvouřadém ložisku NNK a v radiálně-axiálním ložisku a v zadní části ve dvouřadém ložisku NNK. Točivý pohyb asynchronního motoru se přenáší na vřeteno pomocí převodů. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B 8 (11). Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost D8 (11).

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na vstupní hřídel převodovky pomocí klínových řemenů. . Motor je umístěn v přední části stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA – PŘEDLOHOVÁ SKŘÍŇ
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru. Kroutící moment je na vstupní hřídel přenášen zubovou spojkou. Změna směru otáčení vřetena se provádí přepínáním elektromagnetických spojek. Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Přepínání rychlostí je snadné a je prováděno pomocí pák . Změnu rozsahů otáček dosáhneme záměnou ozubených kol. Polohy pák a jim odpovídající otáčky vřetena jsou zobrazené na štítku na přední straně převodovky. Předlohová skříň slouží pro nastavení převodů na posuvy a závity. Náhon na předlohovou skříň se řeší dvěma způsoby:

  1. od řemenice vřetena na řemenice předlohové skříně (výměnná ozubená kola nejsou v činnosti)
  2. od výstupního hřídele vřeteníku přes výměnná ozubená kola (využívá se hlavně pro závity)


RYCHLOPOSUV
Elektrický motor rychloposuvu je umístěn pod krytem na pravé straně saní. Z bezpečnostních důvodů je rychloposuv v provozu pouze při pohybu vřetena a když se vodící hřídel saní otáčí ve směru k obsluze stroje.

SANĚ – SUPORTY – SUPORTOVÁ SKŘÍŇ
Saně slouží k realizaci mechanického posuvu suportů. Suporty mohou být vybaveny otočnou čtyřbokou hlavou nebo rychloupínací hlavou typu Multifix. V příčném směru je možné suportem pohybovat strojním posuvem ovládaným souslednou pákou nebo ručním kolečkem se stupnicí. Horním suportem v podélném směru pohybujeme ručním kolečkem Suporty jsou opatřeny stírači proti vnikání nečistot mezi vodící plochy. Strojní posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru, přičemž při přetížení (nebo dotyku s narážkou) se posuvový mechanismus vypne a saně se vrací do výchozí (nulové) polohy. Pohybem páky vlevo nebo vpravo se ovládá podélný posuv, pohybem páky nahoru a dolů se ovládá příčný posuv.
Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem se stupnicí. Vůli ve vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán ručně kolečkem. Hlavní části suportů jsou mazány centrálně, které je odvozeno od suportové skříně.
Suportová skříň posouvá suporty mechanickými převody pomocí pohonů z posuvové skříně.
Podélný suportu je odvozen od tažné tyče prostřednictvím ozubeného hřebene a příčný posuv je odvozen z vodícího šroubu příčného posuvu. Mazání suportové skříně je samostatné. Ve skříni je vlastní oběhové čerpadlo, od kterého je odvozeno mazání vodících ploch suportů.

ZÁVITOVÁ SKŘÍŇ
Uspořádání převodů v závitové skříni umožňuje nastavit běžně používaná stoupání pomocí jedné sady výměnných kol. Hnací hřídel závitové skříně je s vodícím šroubem spojen střihovým kolíkem proti přetížení. Razení převodů v závitové skříni se provádí za klidu. Je ulehčeno zařízením pro tzv. tipování, které je aktivováno nožním spínačem. Závitová skříň má centrální mazání z hydraulického agregátu a hladina se kontroluje se olejoznakem.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí vačky Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna pod nádobou na třísky a lze ji vysunovat. Na víku nádrže je namontováno odstředivé čerpadlo. Chod čerpadla je ovládán přepínačem na ovládacím panelu. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu. Průtok chladící kapaliny se nastavuje ventilem na ohebném přívodním potrubí.

Zvláštní příslušenství

  OPĚRKA PEVNÁ. SUI 80 30-210
  OPĚRKA POHYBLIVÁ SUI 80 20-140
  OPĚRKA PEVNÁ ZVĚTŠENÁ SUI 80 210-370
  PŘÍRUBA SKL.PR. 400 DIN B8
  PŘÍRUBA PR. 250 DIN B8
  PŘÍRUBA PR. 315 DIN B8
  PŘÍRUBA PR. 315 CAM D8
  PŘÍRUBA SKL. PR. 315 DIN B11
  PŘÍRUBA SKL. PR. 315 CAML. D11
  PŘÍRUBA SKL. PR. 400 DIN B11
  PŘÍRUBA SKL. PR. 400 CAML. D11
  ZÁVITOVÉ HODINKY SUI 80 metr.
  ZÁVITOVÉ HODINKY SUI 80 palc.
  4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 800 DIN B8
  4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 800 CAM D8
  UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 800 DIN B8
  UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 800 CAM ZV D11
  4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR.800 DIN B 11 ZV
  4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 800 CAM. D11 ZV
  3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 D8
  3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B8
  3-ČELISŤ.SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 D11
  3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B11
  3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO PR. 400 B11
  4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 D8
  4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B8
  4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR 315 D11
  4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B11
  4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 400 B8
  RYCHLOUPÍNACÍ NÁSTROJOVÁ HLAVA
  KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SUI 80
  MIKROMETRICKÁ NARÁŽKA Metr. SUI 80
  PODÉLNÁ VÍCEPOLOH. NARÁŽKA Metr. SUI 80
  VLEK KONÍKU
  KOTEVNÍ MATERIÁL SUI 80/1500-4000
  KOTEVNÍ MATERIÁL SUI 80/8000
  KOTEVNÍ MATERIÁL SUI 80/6000
  VALIVÁ VLOŽKA OPĚRKA ZVĚTŠ. SUI 80(3 KS)
  VALIVÁ VLOŽKA OPĚRKA PEVNÁ SUI 80 (3 KS)
  OTOČNÝ HROT MK 6
  KRYT 4-ČELISŤ. UP DESKY 800/ B8, D8
  KRYT 4-ČELISŤ. UP DESKY 710/ B8, D8
  KRYT 4-ČELISŤ. UP. DESKY 670/B11, D11
  KRYT 4-ČELISŤ. UP. DESKY 800/B11, D11
  KRYT HLADKÉ UP. DESKY 800/B8, D8
  KRYT HLADKÉ UP. DESKY 800/B11, D11
  KRYT HLADKÉ UP. DESKY 710/B11, D11
  KRYT HLADKÉ UP. DESKY 700/B8, D8
   
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 315/B8,D8
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 400/B8,D8
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 250/ B8, D8
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 500/ B11, D11
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 400/ B11, D11
  KRYT SKLÍČIDLA PR. 315/B11, D11
  KRYT SKLÍČIDLA V.H. NAD T.D. 3000
  CHLAZENÍ – T.D. 1500
  CHLAZENÍ – T.D. 2000
  CHLAZENÍ – T.D. 3000
  CHLAZENÍ – T.D. 4000
  CHLAZENÍ – T.D. 6000
  CHLAZENÍ – T.D. 8000
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D 8
  CAMLOCK D11 92 MM
   
  HLAVNÍ MOTOR 11 KW
 

Poptávka