NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 700 CNC

sbl_700

Možnosti užití


Stroj je určen jak pro obrábění hřídelových součástí upnutých mezi hroty, tak pro obrábění přírubových součástí upnutých letmo. Díky vysokému stupni automatizace obráběcích a seřizovacích procesů se velmi dobře hodí jak do sériové výroby, tak do kusové výroby obrobků velmi složitých tvarů.
Z technologického hlediska lze na stroji soustružit vnitřní i vnější válcové, kuželové a kulové plochy , řezat a opravovat závity, vrtat středové otvory nerotačními nástroji. S nástrojovou hlavou v provedení s poháněnými nástroji umožňuje soustruh i mimosové obrábění. Použitý řídící systém SINUMERIK 840D resp. FANUC 21iTB umožňuje plnohodnotné ovládání stroje. Je vybaven TFT barevným monitorem. Program lze tvořit přímo z panelu systému s přímou podporou grafiky 2D s možností využití pevných cyklů na pozadí práce stroje v jiném programu. Soustruh je stavebnicové koncepce, což umožňuje tvorbu variantních provedení s cílem přizpůsobit se maximálně technologii zákazníka. Konstrukce stroje odpovídá předpisům a normám ES.
Přesnost stroje odpovídá normě STN ISO 1708 (DIN 8605).

Hlavní parametry

Hlavní parametry stroje:

Typ ParametrSBL 700/2000 CNCM.j.
Oběžný průměr nad kryty vodích ploch750mm
Oběžný průměr ve sklíčidle a koníku500mm
Průměr sklíčidla381mm
Vrtání vřetene127mm
Ukončení vřeteneDIN 55026-A2-11 
Max. otáčky vřetene /Počet stupňů2500 / 2ot/min.
Délka soustružení mezi hroty2000mm
Zdvih příčného suportu420mm
Zdvih podélného suportu2170 (2150) */mm
Rychloposuv podélný / příčný16 / 20m.min.
Výkon hlavního motoru30kW
Zdvih pinoly koníku150mm
Hmotnost stroje podle VH11000kg


Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Masivní litinové lože trojúhelníkového tvaru se sklonem 60° vyplněné tlumícím pískem je na vrchní straně vybaveno kalenými vodícími plochami pro podélný pohyb suportu. Vodící plochy jsou plně zakryté posuvnými teleskopickými kryty.

VŘETENÍK
Vřeteník je žebrované litinové konstrukce a spodní částí je přišroubován k trojúhelníkové základně stroje. Vřeteno je uloženo v přední straně na dvou přesných kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem a v zadní části ve dvouřadém válečkovém ložisku. Stroj je standardně vybaven konstantní řeznou rychlostí a orientovaným stopem vřetena. V provedení stroje s rotačními nástroji je vřeteno vybaveno C osou. Vysoce dimenzované vrtání vřetene (127 mm) umožňuje zpracovávat obrábět součásti upnuté v hrotech o hmotnosti až do 2500 kg.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb regulačního motoru se na vřeteno přenášen řemenovým převodem přes předřazenou dvoustupňovou převodovkou s automatickým řazením. Plně řízený vektorový pohon s AC motorem je umístěn v zakrytém prostoru v přední části stroje.

POHONY OS
Posuvové pohony os X, Z jsou vybavený digitální regulací. Točivý pohyb motorů je přenášen přes spojku přímo na kuličkový šroub v poměru 1:1. Rozměry kuličkových šroubů: 40×10 (X), 50×20 (Z). jsou dostatečně dimenzovány pro plynulý a rychlý pohyb křížového suportu

KŘÍŽOVÝ SUPORT A OVLÁDÁNÍ POSUVŮ
Křížový suport se v podélném i příčném směru pohybuje na valivých vedeních přes kuličkové šrouby a matice.

Příčný i podélný pohyb lze realizovat ve třech režimech:

 • ručně pomocí ručního kolečka na pomocném panelu řídícího systému
 • poloautomaticky (vykonáním jednoho pracovního cyklu)
 • automaticky
 • v režimu DNC – obráběcí cyklus je řízený z externího počítače

Odměřování polohy je realizováno pomocí rotačních snímačů

NÁSTROJOVÁ HLAVA
Automaticky přestavitelná nástrojová hlava je přišroubována ke křížovému suportu. Příčná vedení křížového suportu a mechanika posuvu je zakrytá posuvnými teleskopickými kryty. Stroj je v základním provedení vybaven 8 polohovou nástrojovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N250 s kotoučem DN 250 bez náhonu rotačních nástrojů. Ve zvláštním provedení lze stroj dodat s 12 polohovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N250 bez náhonu rotačních nástrojů nebo náhonem rotačních nástrojů anebo s 12 polohovou hlavou SAUTER s náhonem rotačních nástrojů.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje ruční pákou. Zpevňování koníku v žádané poloze je mechanické. Výsuv pinoly koníku je ovládán hydraulicky. Přestavení koníku ve směru osy Z je mechanické.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s kapacitou 136 / 210 l (v provedení s mísou na třísky / s dopravníkem) je umístěna v zadní části stroje. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustního otvoru v nástrojové hlavě. Chlazení lze ovládat ručně z ovládacího panelu nebo programově pomocí funkcí M. Max. průtok činí 20 l /min.

UPÍNÁNÍ A OSVĚTLENÍ
Obrobek se upíná do hydraulicky ovládaného sklíčidla o průměru 381 mm. Ovládání
upínání mimo program se děje pomocí nožních pedálů a probíhá jen při zastaveném vřetenu
a otevřených ochranných krytech. Existují 3 režimy upínání:

 1. se sklíčidlem, bez sklíčidla
 2. za povrch, za otvor
 3. s pinolou, bez pinoly

Ovládání upínání v automatické cyklu (při realizaci part programu) lze provádět pomocí M funkcí. Lze ji využít v režimu upínání – se sklíčidlem, za povrch, bez koníku a při zastaveném vřetenu (hodí se při automatickém potahování tyčového materiálu).

Osvětlení pracovního prostoru je realizováno pomocí zářivky, která je umístěna na konzole
v horní části pracovního prostoru. Je napájena bezpečnostním napětím 24V.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Soustruh je v základním provedení vybaven CNC systémem SINUMERIK 840D. Obecně
se řídící systém skládá ze 3 samostatných částí:

 1. barevná obrazovka TFT s pomocnou klávesnicí
 2. ovládací panel s funkčními tlačítky
 3. pomocný panel

Program obrábění lze vytvářet přímo z panelu řídícího systému s plnou podporou 2D s možností programování pomocí cyklů a DIN paralelně s prací stroje podle jiného programu. Ovládací panel (2) obsahuje tlačítko nouzového zastavení, ovladač korekcí posuvů a ovladač korekcí otáček vřetena, funkční tlačítka na přímé ovládání stroje a přepínač s klíčkem na přepínání úrovně přístupu do parametrů stroje. Pomocný panel (3) obsahuje ruční kolečko k ovládání posuvů os X a Z v ručním režimu a klíčové přepínače pro určení režimu upnutí. Na pravé straně ovládacího panelu CNC je umístěno sériové rozhraní RS 232 na přenos dat pomocí externího počítače (DNC). Základní programové vybavení CNC: – lineární a kruhová interpolace, řezání závitů – konstantní řezná rychlost

 • korekce nástrojů na délku, poloměr špičky, opotřebování
 • korekce posuvů a otáček
 • parametrické programování
 • DIN programování
 • Pevné cykly

Zvláštní příslušenství

Základní provedeníelektrovýzbroj 3x400V/50Hz
 metrické, CE
 řídící systém FANUC 21 iT / Sinumerik 840D
 hlavní pohon 30 kW Fanuc / Siemens 30 kW
 pohony os X, Y Fanuc /Siemens
 valivá vedení Schneeberger
 orientované brždění vřetene
 otáčky vřetene 2500 ot.min.
 8-poloh. nástr. hlava Duplomatic BSV-N250-8/25-
 bez náhonu rotač. nástrojů
 disk DN 250 pro nástr. hlavu
 hydraulický výsuv pinoly koníku
 hydraul. upínání Kitagawa vč. hydraul. sklíčidla 381
 mm, vnitřní otvor tažné tyče 117 mm
 linearní odměřování osy X
 český SW
 dopravník třísek (vpravo)
 otvor pro odsávací zařízení
 osvětlení pracovního prostoru
 barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zvláštní provedeníhydraul. průchozí upínání Rohm s vnitřním otvorem
 108 mm s hydraul. 3-čel. sklíčidlem 400 / 315 mm
 max.otáčky 2000 / 2500 ot/min.
  
 s brzdou vřetečna pro osu C
  
 dopravník třísek (vlevo)
  
 jiný barevný odstín
  
 s natáčením vřetena přes samostatný pohon pro osu C
  
 12-poloh. hlava Duplomatic BSV-N250 bez náhonu rot.
 nástrojů s diskem DN-250
  
 12 poloh. Hlava Duplomatic s náhonem rotačních nástr.
 ODT-N-250, s diskem DN 250-50-400-460/0-D12/20-M
 s řízením ODT-N200-325.7/0-P/30 a s „E“ osou pro
 pohon rotačních nástrojů pro NH Duplomatic
  
 12 poloh. Hlava Sauter O.5.473.525 s náhonem
 rotačních nástrojů a s diskem 0.5.901.025 s řízením
 qa „E“ osou pro phon rotačních nástrojů pro NH
 Sauter
  
 pevná hydraulická, samostředící opěrka Röhm SLZB
 324 s rozsahem pr.35 – pr.240 mm
  
  
 pevná hydraulická, samostředící opěrka Röhm SLZB
 530 s rozsahem pr. 50 – pr.300 mm
Zvláštní příslušenství3 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 315 MM
 4 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 315 MM
 3 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 400 MM
 4 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 400 MM
 PŘÍRUBA 315 MM – A2-11
 PŘÍRUBA 400 MM – A2-11
 SONDA NA KONTROLU OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE
 „RENISHAW“ s ramenem a dotykem Renishaw
 OTOČNÝ HROT MORSE 6
 VIDLICE PRO VYRAŽENÍ OT. HROTU Z KONÍKU
 HROT OTOČNÝ PRODLOUŽENÝ MORSE 6 – RÖHM
 KOTEVNÍ MATERIÁL
 NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY PRO HLAVU „DUPLOMATIC“ samostatný ceník
 NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY PRO HLAVU „SAUTER“
 DRŽÁK SAUTER 5.5032/25
 DRŽÁK SAUTER 11.5032/25
 DRŽÁK SAUTER 1.5032/25
 DRŽÁK SAUTER 12.5035/25
 DRŽÁK SAUTER 22.5032
 DRŽÁK SAUTER Id Č. 106110 PRO ROT. NÁSTROJE
 DRŽÁK SAUTER Id Č. 106201 PRO ROT. NÁSTROJE
 

Poptávka

Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky. Údaje ukládáme jen z důvodu, abychom se s vámi mohli následně spojit. Data nebudeme sdílet se třetími stranami.

TST Servis, a.s.