NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 700 CNC


Možnosti užití


Stroj je určen jak pro obrábění hřídelových součástí upnutých mezi hroty, tak pro obrábění přírubových součástí upnutých letmo. Díky vysokému stupni automatizace obráběcích a seřizovacích procesů se velmi dobře hodí jak do sériové výroby, tak do kusové výroby obrobků velmi složitých tvarů.
Z technologického hlediska lze na stroji soustružit vnitřní i vnější válcové, kuželové a kulové plochy , řezat a opravovat závity, vrtat středové otvory nerotačními nástroji. S nástrojovou hlavou v provedení s poháněnými nástroji umožňuje soustruh i mimosové obrábění. Použitý řídící systém SINUMERIK 840D resp. FANUC 21iTB umožňuje plnohodnotné ovládání stroje. Je vybaven TFT barevným monitorem. Program lze tvořit přímo z panelu systému s přímou podporou grafiky 2D s možností využití pevných cyklů na pozadí práce stroje v jiném programu. Soustruh je stavebnicové koncepce, což umožňuje tvorbu variantních provedení s cílem přizpůsobit se maximálně technologii zákazníka. Konstrukce stroje odpovídá předpisům a normám ES.
Přesnost stroje odpovídá normě STN ISO 1708 (DIN 8605).

Hlavní parametry

Hlavní parametry stroje:

Typ Parametr SBL 700/2000 CNC M.j.
Oběžný průměr nad kryty vodích ploch 750 mm
Oběžný průměr ve sklíčidle a koníku 500 mm
Průměr sklíčidla 381 mm
Vrtání vřetene 127 mm
Ukončení vřetene DIN 55026-A2-11  
Max. otáčky vřetene /Počet stupňů 2500 / 2 ot/min.
Délka soustružení mezi hroty 2000 mm
Zdvih příčného suportu 420 mm
Zdvih podélného suportu 2170 (2150) */ mm
Rychloposuv podélný / příčný 16 / 20 m.min.
Výkon hlavního motoru 30 kW
Zdvih pinoly koníku 150 mm
Hmotnost stroje podle VH 11000 kg


Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Masivní litinové lože trojúhelníkového tvaru se sklonem 60° vyplněné tlumícím pískem je na vrchní straně vybaveno kalenými vodícími plochami pro podélný pohyb suportu. Vodící plochy jsou plně zakryté posuvnými teleskopickými kryty.

VŘETENÍK
Vřeteník je žebrované litinové konstrukce a spodní částí je přišroubován k trojúhelníkové základně stroje. Vřeteno je uloženo v přední straně na dvou přesných kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem a v zadní části ve dvouřadém válečkovém ložisku. Stroj je standardně vybaven konstantní řeznou rychlostí a orientovaným stopem vřetena. V provedení stroje s rotačními nástroji je vřeteno vybaveno C osou. Vysoce dimenzované vrtání vřetene (127 mm) umožňuje zpracovávat obrábět součásti upnuté v hrotech o hmotnosti až do 2500 kg.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb regulačního motoru se na vřeteno přenášen řemenovým převodem přes předřazenou dvoustupňovou převodovkou s automatickým řazením. Plně řízený vektorový pohon s AC motorem je umístěn v zakrytém prostoru v přední části stroje.

POHONY OS
Posuvové pohony os X, Z jsou vybavený digitální regulací. Točivý pohyb motorů je přenášen přes spojku přímo na kuličkový šroub v poměru 1:1. Rozměry kuličkových šroubů: 40×10 (X), 50×20 (Z). jsou dostatečně dimenzovány pro plynulý a rychlý pohyb křížového suportu

KŘÍŽOVÝ SUPORT A OVLÁDÁNÍ POSUVŮ
Křížový suport se v podélném i příčném směru pohybuje na valivých vedeních přes kuličkové šrouby a matice.

Příčný i podélný pohyb lze realizovat ve třech režimech:

 • ručně pomocí ručního kolečka na pomocném panelu řídícího systému
 • poloautomaticky (vykonáním jednoho pracovního cyklu)
 • automaticky
 • v režimu DNC – obráběcí cyklus je řízený z externího počítače

Odměřování polohy je realizováno pomocí rotačních snímačů

NÁSTROJOVÁ HLAVA
Automaticky přestavitelná nástrojová hlava je přišroubována ke křížovému suportu. Příčná vedení křížového suportu a mechanika posuvu je zakrytá posuvnými teleskopickými kryty. Stroj je v základním provedení vybaven 8 polohovou nástrojovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N250 s kotoučem DN 250 bez náhonu rotačních nástrojů. Ve zvláštním provedení lze stroj dodat s 12 polohovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N250 bez náhonu rotačních nástrojů nebo náhonem rotačních nástrojů anebo s 12 polohovou hlavou SAUTER s náhonem rotačních nástrojů.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje ruční pákou. Zpevňování koníku v žádané poloze je mechanické. Výsuv pinoly koníku je ovládán hydraulicky. Přestavení koníku ve směru osy Z je mechanické.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s kapacitou 136 / 210 l (v provedení s mísou na třísky / s dopravníkem) je umístěna v zadní části stroje. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustního otvoru v nástrojové hlavě. Chlazení lze ovládat ručně z ovládacího panelu nebo programově pomocí funkcí M. Max. průtok činí 20 l /min.

UPÍNÁNÍ A OSVĚTLENÍ
Obrobek se upíná do hydraulicky ovládaného sklíčidla o průměru 381 mm. Ovládání
upínání mimo program se děje pomocí nožních pedálů a probíhá jen při zastaveném vřetenu
a otevřených ochranných krytech. Existují 3 režimy upínání:

 1. se sklíčidlem, bez sklíčidla
 2. za povrch, za otvor
 3. s pinolou, bez pinoly

Ovládání upínání v automatické cyklu (při realizaci part programu) lze provádět pomocí M funkcí. Lze ji využít v režimu upínání – se sklíčidlem, za povrch, bez koníku a při zastaveném vřetenu (hodí se při automatickém potahování tyčového materiálu).

Osvětlení pracovního prostoru je realizováno pomocí zářivky, která je umístěna na konzole
v horní části pracovního prostoru. Je napájena bezpečnostním napětím 24V.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Soustruh je v základním provedení vybaven CNC systémem SINUMERIK 840D. Obecně
se řídící systém skládá ze 3 samostatných částí:

 1. barevná obrazovka TFT s pomocnou klávesnicí
 2. ovládací panel s funkčními tlačítky
 3. pomocný panel

Program obrábění lze vytvářet přímo z panelu řídícího systému s plnou podporou 2D s možností programování pomocí cyklů a DIN paralelně s prací stroje podle jiného programu. Ovládací panel (2) obsahuje tlačítko nouzového zastavení, ovladač korekcí posuvů a ovladač korekcí otáček vřetena, funkční tlačítka na přímé ovládání stroje a přepínač s klíčkem na přepínání úrovně přístupu do parametrů stroje. Pomocný panel (3) obsahuje ruční kolečko k ovládání posuvů os X a Z v ručním režimu a klíčové přepínače pro určení režimu upnutí. Na pravé straně ovládacího panelu CNC je umístěno sériové rozhraní RS 232 na přenos dat pomocí externího počítače (DNC). Základní programové vybavení CNC: – lineární a kruhová interpolace, řezání závitů – konstantní řezná rychlost

 • korekce nástrojů na délku, poloměr špičky, opotřebování
 • korekce posuvů a otáček
 • parametrické programování
 • DIN programování
 • Pevné cykly

Zvláštní příslušenství

Základní provedení elektrovýzbroj 3x400V/50Hz
  metrické, CE
  řídící systém FANUC 21 iT / Sinumerik 840D
  hlavní pohon 30 kW Fanuc / Siemens 30 kW
  pohony os X, Y Fanuc /Siemens
  valivá vedení Schneeberger
  orientované brždění vřetene
  otáčky vřetene 2500 ot.min.
  8-poloh. nástr. hlava Duplomatic BSV-N250-8/25-
  bez náhonu rotač. nástrojů
  disk DN 250 pro nástr. hlavu
  hydraulický výsuv pinoly koníku
  hydraul. upínání Kitagawa vč. hydraul. sklíčidla 381
  mm, vnitřní otvor tažné tyče 117 mm
  linearní odměřování osy X
  český SW
  dopravník třísek (vpravo)
  otvor pro odsávací zařízení
  osvětlení pracovního prostoru
  barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zvláštní provedení hydraul. průchozí upínání Rohm s vnitřním otvorem
  108 mm s hydraul. 3-čel. sklíčidlem 400 / 315 mm
  max.otáčky 2000 / 2500 ot/min.
   
  s brzdou vřetečna pro osu C
   
  dopravník třísek (vlevo)
   
  jiný barevný odstín
   
  s natáčením vřetena přes samostatný pohon pro osu C
   
  12-poloh. hlava Duplomatic BSV-N250 bez náhonu rot.
  nástrojů s diskem DN-250
   
  12 poloh. Hlava Duplomatic s náhonem rotačních nástr.
  ODT-N-250, s diskem DN 250-50-400-460/0-D12/20-M
  s řízením ODT-N200-325.7/0-P/30 a s „E“ osou pro
  pohon rotačních nástrojů pro NH Duplomatic
   
  12 poloh. Hlava Sauter O.5.473.525 s náhonem
  rotačních nástrojů a s diskem 0.5.901.025 s řízením
  qa „E“ osou pro phon rotačních nástrojů pro NH
  Sauter
   
  pevná hydraulická, samostředící opěrka Röhm SLZB
  324 s rozsahem pr.35 – pr.240 mm
   
   
  pevná hydraulická, samostředící opěrka Röhm SLZB
  530 s rozsahem pr. 50 – pr.300 mm
Zvláštní příslušenství 3 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 315 MM
  4 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 315 MM
  3 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 400 MM
  4 ČELISŤ. MECHANICKÉ SKLÍČIDLO 400 MM
  PŘÍRUBA 315 MM – A2-11
  PŘÍRUBA 400 MM – A2-11
  SONDA NA KONTROLU OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE
  „RENISHAW“ s ramenem a dotykem Renishaw
  OTOČNÝ HROT MORSE 6
  VIDLICE PRO VYRAŽENÍ OT. HROTU Z KONÍKU
  HROT OTOČNÝ PRODLOUŽENÝ MORSE 6 – RÖHM
  KOTEVNÍ MATERIÁL
  NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY PRO HLAVU „DUPLOMATIC“ samostatný ceník
  NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY PRO HLAVU „SAUTER“
  DRŽÁK SAUTER 5.5032/25
  DRŽÁK SAUTER 11.5032/25
  DRŽÁK SAUTER 1.5032/25
  DRŽÁK SAUTER 12.5035/25
  DRŽÁK SAUTER 22.5032
  DRŽÁK SAUTER Id Č. 106110 PRO ROT. NÁSTROJE
  DRŽÁK SAUTER Id Č. 106201 PRO ROT. NÁSTROJE
 

Poptávka