UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady SN 71 C

SN-71C

Možnosti užití

Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a sériové výrobě. Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se velmi dobře hodí do opravárenských i výrobních provozů a nástrojáren.
Z technologického hlediska lze stroje SN 50C využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě. Velké vrtání vřetene umožňující obrábět obrobky až do 1000 kg zdůrazňuje vysokou tuhost konstrukce. Soustruh je již v základním provedení vybaven nezbytnými bezpečnostními prvky podle standardů Evropské unie a je dodáván s prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Diametral Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrováním.

Hlavní parametry

Parametr M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 710
Oběžný průměr nad suportem mm 420
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 960
Vrtání vřetene mm 73,5
Vnitřní kužel   Metrický 80
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 10-1000 / 16
Vzdálenost mezi hroty (VH) mm 1500-2000-3000-4000
Zdvih příčného suportu mm 400
Zdvih nožového suportu mm 180
Rychloposuv podélný / příčný mm.min. 3000 / 1500
Výkon hlavního motoru kW 7,5
Průměr / zdvih pinoly koníku mm 90 / 240
Hmotnost stroje podle VH kg 3000-3150-3400-3700


Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem
opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 300 mm. Pod ložem mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém ložisku NNK a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem. Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí spojky. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B6. Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA – typ Camlock, velikost D6.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínového řemenu. . Motor je umístěn v přední části stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru, který je spojen se zadní stěnou lože a přišroubován ke vřeteníku. Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Přepínání 16 rychlostí je snadné a je prováděno pomocí 3 pák . Změnu rozsahů otáček dosáhneme záměnou ozubených kol. Polohy pák a jim odpovídající otáčky vřetena jsou zobrazené na štítku na přední straně převodovky. Páka na vrchní straně vřeteníku ovládá přesouvač ozubeného dvoukolí. Další dvě páky jsou umístěny na přední straně převodovky. Posuvy jsou ovládány dvěma pákami na přední stěně převodovky.

SANĚ
Saně slouží k realizaci mechanického posuvu suportů. Ruční posuv se provádí kolečkem vybaveným noniusem s min. rozlišovací hodnotou posuvu 0, 1 mm. Strojní posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru, přičemž při přetížení (nebo dotyku s narážkou) se posunový mechanismus vypne a saně se vrací do výchozí (nulové) polohy. Pohybem páky vlevo nebo vpravo se ovládá podélný posuv, pohybem páky nahoru a dolů se ovládá příčný posuv.

RYCHLOPOSUV
Elektrický motor rychloposuvu je umístěn pod krytem na pravé straně saní. Z bezpečnostních důvodů je rychloposuv v provozu pouze při pohybu vřetena a když se vodící hřídel saní otáčí ve směru k obsluze stroje.

SUPORTY
Suporty mohou být vybaveny otočnou čtyřbokou hlavou nebo rychloupínací hlavou typu Multifix. Příčný pohyb suportu lze ovládat buď strojně pomocí otočení páky saní ve směru požadovaného posuvu, nebo ručním kolečkem s noniusem. Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem s noniusem. Vůli ve vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán ručně kolečkem. Hlavní části suportů jsou mazány centrálně.
Pístové čerpadlo se zapíná při otáčení vodícího hřídele. Přes rozvody se mazací olej dostává do ručního dávkovače. Stisknutím dávkovače se mažou všechny nejdůležitější místa na suportech a na podélných vodících plochách.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí vačky Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna u přední opěrné nohy pod nádobou na třísky. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu. Čerpadlo je ovládáno spínačem a průchod kapaliny ventilem na výpustní trubce.

Zvláštní příslušenství

V0757136 OPĚRKA PEVNÁ. SN 71 12-1180
V0758108 OPĚRKA POHYBLIVÁ SN 71 12-180
V0754002 OPĚRKA PEVNÁ ZVĚTŠENÁ SN 71 180-320
V0754200 OPĚRKA PEVNÁ PR. 400 SN 71
V0710041 PŘÍRUBA PR. 250 DIN B8
V0767092 PŘÍRUBA PR. 250 CAM. D8
V0710026 PŘÍRUBA PR. 315 DIN B8
V0720454 PŘÍRUBA PR. 315 CAM D8
V0767004 PŘÍRUBA PR. 400 DIN B8
V3026001/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 71 metr.
V3016001/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY SN 71 palc.
V0725080 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 710 DIN B8
V0725549 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 710 CAM D8
V0727054 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 710 DIN B8
V0727299 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. ¨710 CAM D8
V3118302 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B8
V3120625 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D8
V0729028 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B8
V0720450 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 D8
V0729001 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B8
V3430021 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 D8
V0729082 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 B8
V3120682 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D8
V0734081 ZADNÍ NOŽOVÝ DRŽÁK SN 71
V0737002 KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SN 71
V07459000/000001 SUPORTOVÁ BRUSKA
V0756002 RUČNÍ POSUV KONÍKU
V0760004/000002 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. Metr. SN 71
V0760004/000003 PODÉLNÁ MIKROMETRICKÁ NAR. Palc. SN 71
V0876001/000001 PŘÍČNÁ MIKROMETR. NAR. metrická SN 71
V0876001/000002 PŘÍČNÁ MIKROMETR. NAR. palcová SN 71
V0863000 KOTEVNÍ MATERIÁL
V3475045 VALIVÁ VLOŽKA OPĚRKA ZVĚTŠ. SN 71
V3521009 VALIVÁ VLOŽKA OPĚRKA PEVNÁ SN 71
V0772001/000002 ZADNÍ KRYT
  KRYT 4-ČELISŤ. A HLADKÉ UPÍN. DESKY PR.630
V0730003/000001 KRYT SKLÍČIDLA PR. 315
M36501315 MAZACÍ LIS TYP 03 125
M67100052 OTOČNÝ HROT MK 5
   
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D8
  hlavní motor 11 kW
 

 

Poptávka