UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH „TRENS“ řady SN 500 SA

 

Možnosti užití


Stroje této kategorie jsou určeny především pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a sériové výrobě . Díky jejich univerzálnosti, jednoduchosti obsluhy a pracovní přesnosti se velmi dobře hodí do opravárenských i výrobních provozů a nástrojáren.
Z technologického hlediska lze stroje SN 50C využívat jak pro obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových a kulových ploch , tak pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů. Možnost použití narážek umožňuje přesné soustružení v nastavené délce, což výrazně zvyšuje účinnost obrábění, zejména při sériové výrobě. Velké vrtání vřetene umožňující obrábět obrobky až do 1000 kg zdůrazňuje vysokou tuhost konstrukce. Soustruh je již v základním provedení vybaven nezbytnými bezpečnostními prvky podle standardů Evropské unie a je dodáván s prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
S minimálním seřízením výměnných kol lze řezat veškeré druhy závitů: metrické, palcové, modulové a Diametral Pitch.
Základem vysoké přesnosti strojů podle STN ISO 1708 je tuhá litinová konstrukce s odpovídajícím žebrováním.

Hlavní parametry

  M.j. Hodnota
Oběžný průměr nad ložem mm 505
Oběžný průměr nad suportem mm 270
Oběžný průměr nad vybráním lože mm 700
Vrtání vřetene mm 77
Vnitřní kužel   Metrický 90
Otáčky vřetene /Počet stupňů ot/min. 12,5-2000 / 18
Vzdálenost mezi hroty (VH) mm 1000 – 1500 – 2000
Zdvih příčného suportu mm 300
Zdvih nožového suportu mm 140
Rychloposuv podélný / příčný mm.min. 3000 / 1500
Výkon hlavního motoru kW 7,5
Průměr / zdvih pinoly koníku mm 80 / 180
Hmotnost stroje podle VH kg 2300- 2400 – 2600

 

Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Litinové lože spočívá na opěrných nohách a jeho vedení jsou kalená. Lože je pod vřeteníkem
opatřeno vyjímatelným můstkem, který zakrývá vybrání v užitečné délce 230 mm. Pod ložem mezi opěrnými nohami je umístěna nádoba na třísky. V přední části lože je umístěn vodící šroub a vodící tyč podélného posuvu suportu.

VŘETENÍK
Vřeteník je samostatná součást skříňového typu, která je spojena s ložem stroje a přišroubována k převodové skříni. Vřeteno je uloženo v přední části v seřiditelném dvouřadém válečkovém ložisku NNK a v zadní části ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem. Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší z převodové skříně pomocí ozubených řemenů. Zastavení vřetene je prováděno hydraulicky odbrzďovanou lamelovou brzdou. Čelní konec vřetene je opatřen přírubou s krátkým kuželem a bajonetovým uzávěrem, který umožňuje rychlou výměnu nebo montáž upínacích prvků. Standardně je konec vřetena dodáván podle DIN ve velikosti B8. Na zvláštní požadavek lze stroj vybavit s koncem vřetene podle normy ASA, typ Camlock, velikost D8.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru je přenášen na řemenici převodovky pomocí klínových řemenů. . Motor je umístěn v zadní části levé podpěrné nohy stroje a je opatřen krytem.

PŘEVODOVKA
Převodovka je samostatný komponent skříňového tvaru. Je připevněná k loži pod vřeteníkem Dno převodovky současně tvoří olejovou nádrž. Šest stupňů otáček převodové skříně se nastavuje na vřeteníku přes řetězový převod. Lamelové spojky se nastavují přes otvor v zadní stěně převodovky. K řazení převodových stupňů slouží soustava 3 pák umístěných na čelní straně vřeteníku. Posuvy jsou ovládány pákami na přední stěně převodovky.

ZÁVITOVÁ SKŘÍŇ
Pákou v levé horní části přední stěny závitové skříně volíme typ závitu (metrický nebo palcový). Velikost posuvů nebo stoupání nastavujeme pákou v levé dolní části skříně a pákou v prostření části skříně. Páka v pravé dolní části závitové skříně slouží k přepínání náhonu na tažnou hřídel nebo vodící šroub.

SUPORTOVÁ SKŘÍŇ
Saně slouží k realizaci mechanického posuvu suportů. Ruční posuv se provádí kolečkem vybaveným noniusem s min. rozlišovací hodnotou posuvu 0, 1 mm. Strojní posuv je ovládán pohybem páky v požadovaném směru, přičemž při přetížení (nebo dotyku s narážkou) se posunový mechanismus vypne a saně se vrací do výchozí (nulové) polohy. Pohybem páky vlevo nebo vpravo se ovládá podélný posuv, pohybem páky nahoru a dolů se ovládá příčný posuv. Mazání suportové skříně je automatické. Má vlastní oběhové čerpadlo, které se zapíná jen při otáčení tažné tyče.

RYCHLOPOSUV
Elektrický motor rychloposuvu je umístěn pod krytem na pravé straně saní. K jeho spuštění se používá tlačítko na přední straně suportu. Směr pohybu příčného nebo podélného suportu je předvolen směrovou pákou na v levé přední části suportu.

SUPORTY
Suporty mohou být vybaveny buď otočnou čtyřbokou hlavou nebo (za příplatek na zvláštní požadavek) nožovým suportem s rychloupínací hlavou typu Multifix nebo čtyřbokou otočnou revolverovou hlavou ALGRA Příčný pohyb suportu lze ovládat buď strojně pomocí otočení páky saní ve směru požadovaného posuvu, nebo ručním kolečkem s noniusem. Podélný posuv je ovládán ručním kolečkem s noniusem. Vůli ve vedení suportů lze seřídit pomocí klínových lišt. Příčný posuv vrchního suportu je ovládán ručně kolečkem. Mazání vodících ploch suportů a vodícího šroubu je ztrátového typu. Je připojené na oběhové čerpadlo mazání suportové skříně. Množství mazacího oleje je závislé na délce časového intervalu stisknutí tlačítka centrálního mazání.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje pákou pomocí excentru. Pinola se vysouvá/zasouvá pomocí ručního kolečka. Koník lze použít k obrábění axiálními nástroji.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s čerpadlem je umístěna u pravé opěrné nohy pod nádobou na třísky.
Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustní trubky, který je připevněna k suportu.
Čerpadlo je ovládáno spínačem a průchod kapaliny ventilem na výpustní trubce.

Zvláštní příslušenství

VO852108 OPĚRKA PEVNÁ. SN 500 10-115
VO853108 OPĚRKA POHYVLIVÁ SN 500 10-115
VO874200 OPĚRKA PEVNÁ ZVĚTŠENÁ SN 500 110-250
V0710041 PŘÍRUBA PR. 250 DIN B8
V0767092 PŘÍRUBA PR. 250 CAMLOCK D8
V0710026 PŘÍRUBA PR. 315 DIN B8
V0720454 PŘÍRUBA PR. 315 CAML. D8
V3118310 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 500 DIN B8
V3120633 4-ČELISŤOVÁ UP. DESKA PR. 500 CAM D8
V6827001 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 500 DIN B8
V6827050 UPÍNACÍ DESKA HLADKÁ PR. 500 CAM D8
V3118302 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B8
V3120625 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D8
V0729001 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 B8
V3430021 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 CAM D8
V0729082 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 DIN B8
V3120632 4-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 250 D8
V3120625 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍRUBOU PR. 315 DIN B8
V0720450 3-ČELISŤ. SKLÍČIDLO S PŘÍR. PR. 315 CAM D8
VO834053 ZADNÍ NOŽOVÝ DRŽÁK SN 50
V6839014/000002 KUŽELOVÉ PRAVÍTKO SN 500
VO860051/000004 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. metrická SN 500S
VO860051/000005 PODÉLNÁ MIKROMETR. NAR. palcová SN 500S
V0876001/000001 PŘÍČNÁ MIKRONARÁŽKA metr.
V0876001/000002 PŘÍČNÁ MIKRONARÁŽKA palc.
VO863000 KOTEVNÍ ŠROUB 0863000 (6 KS)
V6824001/000001 ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU
V3026001/000001 ZÁVITOVÉ HODINKY METR.
V3026001/000002 ZÁVITOVÉ HODINKY PALC.
V0874250 VAL. VLOŽKA PRO ZVĚTŠ. PEVNOU OP. SN 500
V3029020 VALIVÁ VLOŽKA 30
V6865400 KRYT HLADKÉ UPÍN. DESKY PR.500 B8, D8
V6865450 KRYT 4-ČELISŤ UP. DESKY 425 B8, D8
M36501315 MAZACÍ LIS TYP 03 125
V6865200 KRYT SKLÍČIDLA PR. 315 B8, D8
M67100052 OTOČNÝ HROT MK 5
   
Příplatek k základní ceně CAMLOCK D 8
 

 

Poptávka