NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 500 CNC

sbl_500

Možnosti užití


Stroj je určen jak pro obrábění hřídelových součástí upnutých mezi hroty, tak pro obrábění přírubových součástí upnutých letno. Díky vysokému stupni automatizace obráběcích a seřizovacích procesů se velmi dobře hodí jak do sériové výroby, tak do kusové výroby obrobků velmi složitých tvarů.
Z technologického hlediska lze na stroji soustružit vnitřní i vnější válcové, kuželové a kulové plochy , řezat a opravovat závity, vrtat středové otvory nerotačními nástroji. S nástrojovou hlavou v provedení s poháněnými nástroji umožňuje soustruh i mimosové obrábění. Použitý řídící systém SINUMERIK 810D resp. FAGOR 8055 TC umožňuje plnohodnotné ovládání stroje. Je vybaven TFT barevným monitorem. Program lze tvořit přímo z panelu systému s přímou podporou grafiky 2D s možností využití pevných cyklů na pozadí práce stroje v jiném programu. Soustruh je stavebnicové koncepce, což umožňuje tvorbu variantních provedení s cílem přizpůsobit se maximálně technologii zákazníka. Konstrukce stroje odpovídá předpisům a normám ES.
Přesnost stroje odpovídá normě STN ISO 1708 (DIN 8605).

Hlavní parametry

Hlavní parametry stroje:

                                                         TypParametr SBL 500/750 CNC M.j. SBL 500/1500 CNC
Oběžný průměr nad kryty vodích ploch 630 mm 630
Oběžný průměr ve sklíčidle a koníku 405 mm 405
Průměr sklíčidla 250 (315) mm 250 (315)
Vrtání vřetene DIN B8 92 mm 92
Vnitřní kužel metrický (100) mm metrický (100)
Max. otáčky vřetene /Počet stupňů 3000 (4200) / 1 ot/min. 3000/ 1
Délka soustružení mezi hroty 750 mm 1500
Zdvih příčného suportu 270 mm 270
Zdvih podélného suportu 925 (905) */ mm 1675 / 1655
Rychloposuv podélný / příčný 24 / 18 m.min. 24 / 18
Výkon hlavního motoru 11 kW 11
Průměr / zdvih pinoly koníku 80 / 160 mm 80 / 160
Hmotnost stroje podle VH 2700 kg 2900


Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Masivní litinové lože trojúhelníkového tvaru se sklonem 60° vyplněné tlumícím pískem je na vrchní straně vybaveno kalenými vodícími plochami pro podélný pohyb suportu. Vodící plochy jsou plně zakryté posuvnými teleskopickými kryty.

VŘETENÍK
Vřeteník je žebrované litinové konstrukce a spodní částí je přišroubován k trojúhelníkové základně stroje. Vřeteno je uloženo v přední straně na dvou přesných kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem a v zadní části ve dvouřadém válečkovém ložisku. Točivý pohyb regulačního motoru se na vřeteno přenáší řemenovým převodem. Max. výkon lze dosáhnout
v závislosti na typu pohonu (Fagor, Siemens) již při 600 resp. 700 ot./min. Stroj je standardně vybaven konstantní řeznou rychlostí . V provedení stroje s rotačními nástroji je vřeteno vybaveno C osou. Vysoce dimenzované vrtání vřetene (92 mm) umožňuje zpracovávat široký sortiment tyčového materiálu a obrábět součásti upnuté v hrotech o hmotnosti až do 420 kg.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší řemenovým převodem. Plně řízený vektorový pohon s AC motorem je umístěn v zakrytém prostoru v přední části stroje.

POHONY OS
Posuvové pohony os X, Z jsou vybavený digitální regulací. Točivý pohyb motorů je přenášen přes spojku přímo na kuličkový šroub v poměru 1:1. Rozměry kuličkových šroubů: 32×10 (X), 40×15 (Z). jsou dostatečně dimenzovány pro plynulý a rychlý pohyb křížového suportu

KŘÍŽOVÝ SUPORT A OVLÁDÁNÍ POSUVŮ
Křížový suport se v podélném i příčném směru pohybuje na valivých vedeních přes kuličkové šrouby a matice.
Příčný i podélný pohyb lze realizovat ve třech režimech:

 • ručně pomocí ručního kolečka na pomocném panelu řídícího systému
 • poloautomaticky (vykonáním jednoho pracovního cyklu)
 • automaticky (po naprogramování cyklu se stroj vrátí do výchozí polohy)
 • v režimu DNC – obráběcí cyklus je řízený z externího počítače

Odměřování polohy je realizováno pomocí rotačních snímačů

NÁSTROJOVÁ HLAVA
Automaticky přestavitelná nástrojová hlava je přišroubována ke křížovému suportu. Příčná vedení křížového suportu a mechanika posuvu je zakrytována pomocí posuvných teleskopických krytů. Stroj je v základním provedení vybaven 8 polohovou nástrojovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N200 s kotoučem DN 200 bez náhonu rotačních nástrojů. Ve zvláštním provedení lze stroj dodat s 12 polohovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N200 bez náhonu rotačních nástrojů nebo s 12 polohou hlavou SAUTER s náhonem rotačních nástrojů.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje ruční pákou. Zpevňování koníku v žádané poloze je mechanické. Výsuv pinoly koníku je ovládán hydraulicky. Přestavení koníku ve směru osy Z je zajištěn vlekem koníku z podélného suportu.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s kapacitou 136 / 210 l (v provedení s mísou na třísky / s dopravníkem) je umístěna v zadní části stroje. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustního otvoru v nástrojové hlavě. Chlazení lze ovládat ručně z ovládacího panelu nebo programově pomocí funkcí M. Max. průtok činí 20 l /min.

UPÍNÁNÍ A OSVĚTLENÍ
Obrobek se upíná do hydraulicky ovládaného sklíčidla o průměru 250 mm. Ovládání upínání mimo program se děje pomocí nožních pedálů a probíhá jen při zastaveném vřetenu
a otevřených ochranných krytech. Existují 3 režimy upínání:

 1. se sklíčidlem, bez sklíčidla
 2. za povrch, za otvor
 3. s pinolou, bez pinoly

Ovládání upínání v automatické cyklu (při realizaci part programu) lze provádět pomocí M funkcí. Lze ji využít v režimu upínání – se sklíčidlem, za povrch, bez koníku a při zastaveném vřetenu (hodí se při automatickém potahování tyčového materiálu). Osvětlení pracovního prostoru je realizováno pomocí zářivky, která je umístěna na konzole v horní části pracovního prostoru. Je napájena bezpečnostním napětím 24V.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Soustruh je v základním provedení vybaven CNC systémem FAGOR 80 55 TC. Obecně
se řídící systém skládá ze 3 samostatných částí:

 1. barevná obrazovka TFT s pomocnou klávesnicí
 2. ovládací panel s funkčními tlačítky
 3. pomocný panel

Program obrábění lze vytvářet přímo z panelu řídícího systému s plnou podporou 2D s možností programování pomocí cyklů a DIN paralelně s prací stroje podle jiného programu. Ovládací panel (2) obsahuje tlačítko nouzového zastavení, ovladač korekcí posuvů a ovladač korekcí otáček vřetena, funkční tlačítka na přímé ovládání stroje a přepínač s klíčkem na přepínání úrovně přístupu do parametrů stroje. Pomocný panel (3) obsahuje ruční kolečko k ovládání posuvů os X a Z v ručním režimu a klíčové přepínače pro určení režimu upnutí.
Na pravé straně ovládacího panelu CNC je umístěno sériové rozhraní RS 232 na přenos dat pomocí externího počítače (DNC).

Základní programové vybavení CNC:

 • lineární a kruhová interpolace, řezání závitů
 • konstantní řezná rychlost
 • korekce nástrojů na délku, poloměr špičky, opotřebování
 • korekce posuvů a otáček
 • parametrické programování
 • DIN programování
 • Pevné cykly

Zvláštní příslušenství

NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 500 CNC

Zvláštní příslušenství:

Zákl. provedení I elektrovýzbroj 3x400V/50Hz
  metrické, CE
  řídící systém FAGOR 8055 TC s oper. pamětí 256 kb
  hlavní pohon 18,5 kW Fagor
  pohony os X, Y Fagor
  valivá vedení Schneeberger
  mísa na třísky
  otáčky vřetene 3000 ot.min.
  8-poloh. nástr. hlava Duplomatic BSV-N200-8/25-
  400-440-50 bez náhonu rotač. nástrojů
  disk DN pro nástr. hlavu
  hydraulická pinola koníku
  hydraul. upínání Rohm vč. hydraul. sklíčidla 250
  linearní odměřování osy X
  český SW
  barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zákl. provedení II elektrovýzbroj 3x400V/50Hz
  metrické, CE, český SW pro Schopturn
  řídící systém SINUMERIK 810D Schopturn – OP 1MB
  hlavní AC pohon Siemens 22 kW
  pohony os X, Y Siemens
  mísa na třísky
  otáčky vřetene 4200 ot.min
  C osa pro polohování vřetene
  12-poloh. nástr.hlava Sauter 0.5.473.520
  disk 0.5.901.020/473 pro hlavu Sauter
  E osa pro pohon rotačních nástrojů NH Sauter
  hydraul. upínání Rohm vč. hydraul. sklíčidla 250
  linearní odměřování osy X
  barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zvl. provedení pro I a II hydraul. kleštinové upínání Rohm KZF 80/8
  bez hydraul válce (platí je-li objednáno upínání
  Rohm s hydraul. upín. válcem) a bez kleštin
   
  sonda na kontr. opotřebení nástroje RENISHAW
   
  dopravník třísek (vpravo nebo vlevo)
   
  jiný barevný odstín
   
  disketová mechanika
Zvl. provedeni pro I 12-poloh. Hlava Duplomatic bez náhonu rot.
  nástrojů s diskem DN-200-40
Zvl. provedení pro II 12-poloh. Hlava Duplomatic BSV-N200 s
  diskem DN-200, řízením ODT a E osou pro pohon
  rot. Nástrojů NH Duplomatic
   
   
  opce k ŘS Sinumerik 810D-Schop Turn HW:
  simulace 3D
  rozpoznání zbytků materiálu
  simulace v reálném času ON LINE
   
  elektricky ovládaný podavač tyčí SPACESAVER SS
  2001 (max. délka tyče 1200mm, pr.tyče 6-80 mm
   
  pneumatický podavač tyčí SPACESAVER SS2003
  s elektr. Nakladačem (délka tyče 1200, pr. tyče 6-80)
   
  pneumatický podavač tyčí SPACESAVER SS2005
  s elektr. Nakladačem a odměřováním (délka tyče
  max. 1200 mm, pr. tyče 6-80 mm)
   
  pneumatické odebírání obrobků FESTO do rozměru
  75×75 mm
   
  Příčné frézování s opcí Transmit pro Sinumrik 810 D
V3420100 REDUKČNÍ VLOŽKA DO VŘET. METR.100/MORSE 5
V7626014 REDUKČNÍ VLOŽKA DO VŘET. METR.100/MORSE 6
M67100052 OTOČNÝ HROT MORSE 5
V7626012 VIDLICE PRO VYRAŽENÍ OT. HROTU Z KONÍKU
M67000051 PEVNÝ HROT MORSE 5
M54730044 POSUNOVAČ TYČÍ H1 40/72
  KOTEVNÍ MATERIÁL
M38130062 DRŽÁK DUPLOMATIC B1-40x25x44
M38130063 DRŽÁK DUPLOMATIC B5-40x25x44
M38130064 DRŽÁK DUPLOMATIC C1-40x25x85
M38130065 DRŽÁK DUPLOMATIC B7-40x25x44
M38130066 DRŽÁK DUPLOMATIC E2-40×25
M38130068 DRŽÁK DUPLOMATIC MC2.25.B
   
M57660457 DRŽÁK SAUTER 5.4025/20
M57660458 DRŽÁK SAUTER 11.4025/20
M57660459 DRŽÁK SAUTER 1.4025/20
M57660460 DRŽÁK SAUTER 12.4025/20
M57660461 DRŽÁK SAUTER 22.4025
M57660455 DRŽÁK SAUTER Id Č. 101770 PRO ROT. NÁSTROJE
M57660456 DRŽÁK SAUTER Id Č. 101798 PRO ROT. NÁSTROJE
  Přenášecí přípravek s lany

Poptávka