NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 500 CNC

sbl_500

Možnosti užití


Stroj je určen jak pro obrábění hřídelových součástí upnutých mezi hroty, tak pro obrábění přírubových součástí upnutých letno. Díky vysokému stupni automatizace obráběcích a seřizovacích procesů se velmi dobře hodí jak do sériové výroby, tak do kusové výroby obrobků velmi složitých tvarů.
Z technologického hlediska lze na stroji soustružit vnitřní i vnější válcové, kuželové a kulové plochy , řezat a opravovat závity, vrtat středové otvory nerotačními nástroji. S nástrojovou hlavou v provedení s poháněnými nástroji umožňuje soustruh i mimosové obrábění. Použitý řídící systém SINUMERIK 810D resp. FAGOR 8055 TC umožňuje plnohodnotné ovládání stroje. Je vybaven TFT barevným monitorem. Program lze tvořit přímo z panelu systému s přímou podporou grafiky 2D s možností využití pevných cyklů na pozadí práce stroje v jiném programu. Soustruh je stavebnicové koncepce, což umožňuje tvorbu variantních provedení s cílem přizpůsobit se maximálně technologii zákazníka. Konstrukce stroje odpovídá předpisům a normám ES.
Přesnost stroje odpovídá normě STN ISO 1708 (DIN 8605).

Hlavní parametry

Hlavní parametry stroje:

                                                         TypParametr SBL 500/750 CNC M.j. SBL 500/1500 CNC
Oběžný průměr nad kryty vodích ploch 630 mm 630
Oběžný průměr ve sklíčidle a koníku 405 mm 405
Průměr sklíčidla 250 (315) mm 250 (315)
Vrtání vřetene DIN B8 92 mm 92
Vnitřní kužel metrický (100) mm metrický (100)
Max. otáčky vřetene /Počet stupňů 3000 (4200) / 1 ot/min. 3000/ 1
Délka soustružení mezi hroty 750 mm 1500
Zdvih příčného suportu 270 mm 270
Zdvih podélného suportu 925 (905) */ mm 1675 / 1655
Rychloposuv podélný / příčný 24 / 18 m.min. 24 / 18
Výkon hlavního motoru 11 kW 11
Průměr / zdvih pinoly koníku 80 / 160 mm 80 / 160
Hmotnost stroje podle VH 2700 kg 2900


Popis hlavních částí stroje:

LOŽE
Masivní litinové lože trojúhelníkového tvaru se sklonem 60° vyplněné tlumícím pískem je na vrchní straně vybaveno kalenými vodícími plochami pro podélný pohyb suportu. Vodící plochy jsou plně zakryté posuvnými teleskopickými kryty.

VŘETENÍK
Vřeteník je žebrované litinové konstrukce a spodní částí je přišroubován k trojúhelníkové základně stroje. Vřeteno je uloženo v přední straně na dvou přesných kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem a v zadní části ve dvouřadém válečkovém ložisku. Točivý pohyb regulačního motoru se na vřeteno přenáší řemenovým převodem. Max. výkon lze dosáhnout
v závislosti na typu pohonu (Fagor, Siemens) již při 600 resp. 700 ot./min. Stroj je standardně vybaven konstantní řeznou rychlostí . V provedení stroje s rotačními nástroji je vřeteno vybaveno C osou. Vysoce dimenzované vrtání vřetene (92 mm) umožňuje zpracovávat široký sortiment tyčového materiálu a obrábět součásti upnuté v hrotech o hmotnosti až do 420 kg.

POHON VŘETENE
Točivý pohyb motoru se na vřeteno přenáší řemenovým převodem. Plně řízený vektorový pohon s AC motorem je umístěn v zakrytém prostoru v přední části stroje.

POHONY OS
Posuvové pohony os X, Z jsou vybavený digitální regulací. Točivý pohyb motorů je přenášen přes spojku přímo na kuličkový šroub v poměru 1:1. Rozměry kuličkových šroubů: 32×10 (X), 40×15 (Z). jsou dostatečně dimenzovány pro plynulý a rychlý pohyb křížového suportu

KŘÍŽOVÝ SUPORT A OVLÁDÁNÍ POSUVŮ
Křížový suport se v podélném i příčném směru pohybuje na valivých vedeních přes kuličkové šrouby a matice.
Příčný i podélný pohyb lze realizovat ve třech režimech:

 • ručně pomocí ručního kolečka na pomocném panelu řídícího systému
 • poloautomaticky (vykonáním jednoho pracovního cyklu)
 • automaticky (po naprogramování cyklu se stroj vrátí do výchozí polohy)
 • v režimu DNC – obráběcí cyklus je řízený z externího počítače

Odměřování polohy je realizováno pomocí rotačních snímačů

NÁSTROJOVÁ HLAVA
Automaticky přestavitelná nástrojová hlava je přišroubována ke křížovému suportu. Příčná vedení křížového suportu a mechanika posuvu je zakrytována pomocí posuvných teleskopických krytů. Stroj je v základním provedení vybaven 8 polohovou nástrojovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N200 s kotoučem DN 200 bez náhonu rotačních nástrojů. Ve zvláštním provedení lze stroj dodat s 12 polohovou hlavou DUPLOMATIC, typ BSV-N200 bez náhonu rotačních nástrojů nebo s 12 polohou hlavou SAUTER s náhonem rotačních nástrojů.

KONÍK
Koník je samostatný litinový komponent, který se k loži zpevňuje ruční pákou. Zpevňování koníku v žádané poloze je mechanické. Výsuv pinoly koníku je ovládán hydraulicky. Přestavení koníku ve směru osy Z je zajištěn vlekem koníku z podélného suportu.

CHLAZENÍ
Nádrž chladící kapaliny s kapacitou 136 / 210 l (v provedení s mísou na třísky / s dopravníkem) je umístěna v zadní části stroje. Vnitřními rozvody se kapalina dostává do výpustního otvoru v nástrojové hlavě. Chlazení lze ovládat ručně z ovládacího panelu nebo programově pomocí funkcí M. Max. průtok činí 20 l /min.

UPÍNÁNÍ A OSVĚTLENÍ
Obrobek se upíná do hydraulicky ovládaného sklíčidla o průměru 250 mm. Ovládání upínání mimo program se děje pomocí nožních pedálů a probíhá jen při zastaveném vřetenu
a otevřených ochranných krytech. Existují 3 režimy upínání:

 1. se sklíčidlem, bez sklíčidla
 2. za povrch, za otvor
 3. s pinolou, bez pinoly

Ovládání upínání v automatické cyklu (při realizaci part programu) lze provádět pomocí M funkcí. Lze ji využít v režimu upínání – se sklíčidlem, za povrch, bez koníku a při zastaveném vřetenu (hodí se při automatickém potahování tyčového materiálu). Osvětlení pracovního prostoru je realizováno pomocí zářivky, která je umístěna na konzole v horní části pracovního prostoru. Je napájena bezpečnostním napětím 24V.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Soustruh je v základním provedení vybaven CNC systémem FAGOR 80 55 TC. Obecně
se řídící systém skládá ze 3 samostatných částí:

 1. barevná obrazovka TFT s pomocnou klávesnicí
 2. ovládací panel s funkčními tlačítky
 3. pomocný panel

Program obrábění lze vytvářet přímo z panelu řídícího systému s plnou podporou 2D s možností programování pomocí cyklů a DIN paralelně s prací stroje podle jiného programu. Ovládací panel (2) obsahuje tlačítko nouzového zastavení, ovladač korekcí posuvů a ovladač korekcí otáček vřetena, funkční tlačítka na přímé ovládání stroje a přepínač s klíčkem na přepínání úrovně přístupu do parametrů stroje. Pomocný panel (3) obsahuje ruční kolečko k ovládání posuvů os X a Z v ručním režimu a klíčové přepínače pro určení režimu upnutí.
Na pravé straně ovládacího panelu CNC je umístěno sériové rozhraní RS 232 na přenos dat pomocí externího počítače (DNC).

Základní programové vybavení CNC:

 • lineární a kruhová interpolace, řezání závitů
 • konstantní řezná rychlost
 • korekce nástrojů na délku, poloměr špičky, opotřebování
 • korekce posuvů a otáček
 • parametrické programování
 • DIN programování
 • Pevné cykly

Zvláštní příslušenství

NUMERICKY ŘÍZENÝ SOUSTRUH S ŠIKMÝM LOŽEM ŘADY SBL 500 CNC

Zvláštní příslušenství:

Zákl. provedení I elektrovýzbroj 3x400V/50Hz
  metrické, CE
  řídící systém FAGOR 8055 TC s oper. pamětí 256 kb
  hlavní pohon 18,5 kW Fagor
  pohony os X, Y Fagor
  valivá vedení Schneeberger
  mísa na třísky
  otáčky vřetene 3000 ot.min.
  8-poloh. nástr. hlava Duplomatic BSV-N200-8/25-
  400-440-50 bez náhonu rotač. nástrojů
  disk DN pro nástr. hlavu
  hydraulická pinola koníku
  hydraul. upínání Rohm vč. hydraul. sklíčidla 250
  linearní odměřování osy X
  český SW
  barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zákl. provedení II elektrovýzbroj 3x400V/50Hz
  metrické, CE, český SW pro Schopturn
  řídící systém SINUMERIK 810D Schopturn – OP 1MB
  hlavní AC pohon Siemens 22 kW
  pohony os X, Y Siemens
  mísa na třísky
  otáčky vřetene 4200 ot.min
  C osa pro polohování vřetene
  12-poloh. nástr.hlava Sauter 0.5.473.520
  disk 0.5.901.020/473 pro hlavu Sauter
  E osa pro pohon rotačních nástrojů NH Sauter
  hydraul. upínání Rohm vč. hydraul. sklíčidla 250
  linearní odměřování osy X
  barva světle šedá/zelená RAL 9018/STN 5160
Zvl. provedení pro I a II hydraul. kleštinové upínání Rohm KZF 80/8
  bez hydraul válce (platí je-li objednáno upínání
  Rohm s hydraul. upín. válcem) a bez kleštin
   
  sonda na kontr. opotřebení nástroje RENISHAW
   
  dopravník třísek (vpravo nebo vlevo)
   
  jiný barevný odstín
   
  disketová mechanika
Zvl. provedeni pro I 12-poloh. Hlava Duplomatic bez náhonu rot.
  nástrojů s diskem DN-200-40
Zvl. provedení pro II 12-poloh. Hlava Duplomatic BSV-N200 s
  diskem DN-200, řízením ODT a E osou pro pohon
  rot. Nástrojů NH Duplomatic
   
   
  opce k ŘS Sinumerik 810D-Schop Turn HW:
  simulace 3D
  rozpoznání zbytků materiálu
  simulace v reálném času ON LINE
   
  elektricky ovládaný podavač tyčí SPACESAVER SS
  2001 (max. délka tyče 1200mm, pr.tyče 6-80 mm
   
  pneumatický podavač tyčí SPACESAVER SS2003
  s elektr. Nakladačem (délka tyče 1200, pr. tyče 6-80)
   
  pneumatický podavač tyčí SPACESAVER SS2005
  s elektr. Nakladačem a odměřováním (délka tyče
  max. 1200 mm, pr. tyče 6-80 mm)
   
  pneumatické odebírání obrobků FESTO do rozměru
  75×75 mm
   
  Příčné frézování s opcí Transmit pro Sinumrik 810 D
V3420100 REDUKČNÍ VLOŽKA DO VŘET. METR.100/MORSE 5
V7626014 REDUKČNÍ VLOŽKA DO VŘET. METR.100/MORSE 6
M67100052 OTOČNÝ HROT MORSE 5
V7626012 VIDLICE PRO VYRAŽENÍ OT. HROTU Z KONÍKU
M67000051 PEVNÝ HROT MORSE 5
M54730044 POSUNOVAČ TYČÍ H1 40/72
  KOTEVNÍ MATERIÁL
M38130062 DRŽÁK DUPLOMATIC B1-40x25x44
M38130063 DRŽÁK DUPLOMATIC B5-40x25x44
M38130064 DRŽÁK DUPLOMATIC C1-40x25x85
M38130065 DRŽÁK DUPLOMATIC B7-40x25x44
M38130066 DRŽÁK DUPLOMATIC E2-40×25
M38130068 DRŽÁK DUPLOMATIC MC2.25.B
   
M57660457 DRŽÁK SAUTER 5.4025/20
M57660458 DRŽÁK SAUTER 11.4025/20
M57660459 DRŽÁK SAUTER 1.4025/20
M57660460 DRŽÁK SAUTER 12.4025/20
M57660461 DRŽÁK SAUTER 22.4025
M57660455 DRŽÁK SAUTER Id Č. 101770 PRO ROT. NÁSTROJE
M57660456 DRŽÁK SAUTER Id Č. 101798 PRO ROT. NÁSTROJE
  Přenášecí přípravek s lany

Poptávka

Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky. Údaje ukládáme jen z důvodu, abychom se s vámi mohli následně spojit. Data nebudeme sdílet se třetími stranami.

Změna pracovní doby

Počínaje dnešním dnem 16.03.2019 přechází veškerá činnost firmy do režimu home office. Jakékoliv požadavky prosím řešte telefonicky nebo emailem. Tato opatření platí do odvolání.

TST servis a.s.