Výzva akcionářům společnosti TST servis a.s., k předložení listinných akcií za účelem změny podoby akcií na zaknihované

 

Vážený akcionáři,

přijměte laskavě informaci, že společnost

TST servis a.s., IČ 00548880, se sídlem Šífařská 1/3, 140 00 Praha 4 přijala na valné hromadě dne 28. 11. 2017 rozhodnutí o zaknihování jejích akcií.

Rozhodnutí naleznete ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

 

Dokumenty ke stažení:

 

DODATEK!

Představenstvo rozhodlo o prodloužení termínu o 2 měsíce do 22.04.2018.

Výzva akcionářům společnosti TST servis a.s., k předložení listinných akcií za účelem změny podoby akcií na zaknihované
TST Servis, a.s.